>  KAPITOLY Z DĚJIN A KULTURY POLYNÉSIE  <


Výběrová přednáška FF UK, jednosemestrální, ZS 2016/2017 (Martin Rychlík)

 

Zaměření předmětu:

Volitelný semestrální kurz věnovaný oblasti Polynésie (tzv. Mnohoostroví) je doplňkem k přednáškám ze světových dějin a zároveň jedním z představovaných kulturních areálů, jak je pojímá kulturní/sociální antropologie. Kurz představuje zásadní pojmy vztažené k Polynésii, jež významně obohatily moderní vědy o člověku (koncepty mana, tabu, exokanibalismus etc.). Prostor je však věnován nejen teoretickým rámcům oboru a významným příspěvkům historiků či antropologů v dějinách zájmu o Polynésii (Firth, Freeman, Linton, Meadová, Métraux, F. Keesing, Te Rangi Hiroa, Handyovi, Beagleholeovi, Sahlins, Goldman, Howard, Kaepplerová aj.), ale v ucelených blocích by měl studenty historie, etnologie či religionistiky na FF UK vybavit základními znalostmi o archeologii a osídlení oblasti, jazykové klasifikaci, mořeplavectví, prvních kontaktech s Evropany, o polynéském umění, magii, válečnictví i způsobech obživy a společenského uspořádání v Polynésii, které se v kontaktu se světovými mocnostmi nebývale proměňovalo. Kurz má upozornit na jedinečnost tichomořských kultur, aby se Polynésie jakožto areál stala studentům možnou inspirací pro další práci.

 

Forma výuky:

Základem kurzu je dvanáct přednášek věnovaných níže popsaným tématům plus doporučená studijní exkurze do Náprstkova muzea mimoevropských kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1). Přednášky budou doplněny promítáním filmů, fotografií a také průběžným rozdáním článků k četbě.

 

Podmínky atestace:

1)      zkouška

-          referát o vybraném polynéském tématu s citací nejméně pěti zdrojů, jeden v AJ/NJ/FJ (3+ normostrany)

-          vědomostní písemný test (cca 60 minut) poslední hodinu před zkouškovým obdobím (stačí pro ZÁPOČET)

-          ústní zkouška, resp. diskuze o zájmech studenta s prokázanou znalostí povinné literatury

 

Rozložení kurzu dle bloků:

1) 4. října – úvod semestru, představení problematiky, seznámení se s literaturou, struktura, diskuze

2) 11. října – vymezení Polynésie, archeologie, osídlení oblasti, typy obyvatelstva, klasifikace jazyků

3) 18. října – tradiční společenské uspořádání (Tahiti, Tonga, Havaj, Nový Zéland), příbuzenství aj.

4) 25. října – hospodářství, subsistenční formy (obživa), mořeplavba, architektura, řemesla...

5) 1. listopadu – „objevování“ Polynésie (Tasman, Wallis, de Bougainville, Cook, D´Urville aj.)

6) 8. listopadu – náboženské myšlení, koncept mana a tabu, magie, mýty, mytologie, folklór

7) 15. listopadu – význam umění Polynésie, dekorativní styly, řezba, tetování, sochařství, moai, tapa

8) 22. listopadu – válečnictví, zbraně, exokanibalismus, pevnosti, rituální zvyky a střety s Evropany

9) 29. listopadu – zprávy misionářů a prvních etnografů, kolonizace Polynésie, koloniální správa

10) 6. prosince – Češi v Polynésii (zvláště krajané na Markézách a Tahiti), projekt čs. osídlení/kolonie

11) 13. prosince – proměny Polynésie ve 20. a 21. století, současnost, „dekolonizace“, politická témata

12) 20. prosince – shrnutí kurzu, zadání témat seminárních prací, diskuze, příprava na písemný test

13) 3. a 10. ledna – dva termíny pro napsání testu (cca 60 minut): od 10:50 v učebně P301 (hlavní budova)

      úspěšné absolvování – více než 70 procent – je podmínkou pro zápočet nebo postup k ústní zkoušce

 Ke stažení podklady pro přednášky (MS Word, zazipováno jako Poly2016.zip - 598 kb)

 

 Ke stažení články a mapky užité v přednáškách (PDF a JPG, zazipováno jako PDFs2016.zip - 16,1 MB)

 

Povinná literatura:

 

Doporučená literatura:

·         Forster, J. G. (1964): Cesta kolem světa, Praha – SNKL

·         Permjakov, G. L. ed. (1979): Pohádky a mýty Oceánie, Praha – Odeon

·         Steinen von den, K. (2008): Die Marquesaner und Ihre Kunst I.-III., Berlin – Dietrich Reimer 1925-28, faksimile Saarbrücken – Verlag Fines Mundi

 


Veškerý obsah © 2000-2016 Martin Rychlík